Journal of Economics and Social Sciences
Электронный научный журнал
№ 12 за 2018 год
Экономические науки
Shnyakina Elizaveta, Sun Yifei
Fominskiy Alexander
Fominskiy Vitaliy
Klimovich Maria
Antonov Dmitry
Zhidov Sergey
Kaymonov Maxim, Yakimenko Elena
Tkachev Dmitrii
Averkiev Andrey
Khoroshiltsev M.I.
Sinichkin Ivan
Khoroshiltsev M.I.
Lee Kh.Ch.
Социологические науки
Bredihina Julia, Kapilevich Leonid, Shunkina Anastasiya
Ushakova Natalia, Kamesheva Sania
Andreychenko Andrey
Pustovalov Oleg
Devyashina Elena
Tkachenko Pavel
Skripchenko Natalja, Fadeev Vladimir
Shunkina Anastasiya
Santotskaya Ksenia, Santotskaya Ksenia
Khaldeeva Marina
Филологические науки
Gorkoltsev Gleb, Kraevskaya Irina
Сайт работает на RAE Editorial System